Thứ 410082022

Không lơ là, chủ quan, chùn bước trước dịch bệnh

Chiều ngày 12/7, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để rà soát công tác phòng, chống dịch và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

M 202100712 COVID bdec8

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hiện nay, các địa phương trong cả nước dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch đã thực hiện hiệu quả từ trước đến nay, “không lơ là, chủ quan, chùn bước” trong công tác phòng chống dịch. Các địa phương phải tập trung cho công tác tuyên truyền cho người dân biết và hiểu các biện pháp phòng chống dịch, nghiên cứu truyền thông một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất cho người dân trong tỉnh và cả ngoài tỉnh, tuyên truyền về những kết quả công tác phòng chống dịch mà tỉnh đã thực hiện.

Triển khai các giải pháp cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát lại để bổ sung các biện pháp, quy trình phòng chống dịch một cách hiệu quả; triển khai nhịp nhàng các nhóm điều hành, nâng cao hiệu quả điều hành phòng chống dịch; phát huy vai trò tổ phòng chống dịch cộng đồng. Tổ chức giám sát chặt chẽ các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là ở những địa bàn giáp ranh; bằng mọi giải pháp phải bảo vệ cho được các khu vực trung tâm, nội thị. Sở Y tế xây dựng kịch bản diễn tập các tình huống có thể xảy ra, tập huấn các biện pháp chống dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất; đồng thời tiếp tục công tác tầm soát các khu vực trọng điểm như chợ, công nhân các nhà máy, hàng quán dọc quốc lộ. “Giữ vững thành trì các cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh và các khu các ly”.

Các địa phương rà soát tổng thể các cơ sở cách ly tập trung, chuẩn bị cơ sở tốt nhất để chủ động ứng phó tình huống xấu có thể xảy ra. Cùng với đó, nghiên cứu hiện đại hóa mô hình hoạt động của các chốt, nâng cao cơ sở vật chất, năng lực, lực lượng… tại chốt để đảm bảo yêu cầu hoạt động lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai các phương án hiệu quả nhất để sớm thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào, thực hiện đúng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế