Chủ nhật29052022

Lãnh đạo Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn

Giám đốc Công an tỉnh

Năm sinh: 1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Đại tá Lê Văn Vũ

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Đại tá Đặng Ngọc Sơn

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Năm sinh: 1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đại tá Nguyễn Đình Thừa

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Năm sinh: 1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Đại tá Hoàng Văn Thành

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình