Thứ 224022020

90nam-dcsvn ad50c

Lãnh đạo Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn

Năm sinh: 1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Khánh, Ninh Bình

Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Lê Văn Vũ

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Đặng Ngọc Sơn

Năm sinh: 1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Văn Thanh

Năm sinh: 1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Phạm Văn Thái

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ