thứ 708082020

Lãnh đạo Công an tỉnh

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn

Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Lê Văn Vũ

Năm sinh: 1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Đặng Ngọc Sơn

Năm sinh: 1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Phạm Văn Thái

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ