Thứ 204072022

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

thong bao tuyen chon cong dan nghia vu tham gia cong an nhan dan 0df10

Năm 2018, Công an tỉnh được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao tuyển chọn 180 công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Công an tỉnh: 100, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: 40, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: 40).

Căn cứ quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an. Công an tỉnh thông báo những nội dung cơ bản về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2015

Thực hiện Quyết định số 2029/QĐ-TTg ngày 10-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 143/UBND-KNNC ngày 18-11-2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3021/KH-CAT-PX13 ngày 27/11/2014 về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

 1. Về Đối tượng tuyển chọn, thời gian phục vụ:

- Đối tượng tuyển