Chủ nhật29052022

Dịch vụ nhắn tin tra cứu về Quản lý Xuất nhập cảnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHẮN TIN ĐỂ THEO DÕI THÔNG TIN, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VÀ NHẬN KẾT QUẢ TẠI PHÒNG QLXNC CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

I. Đối với dịch vụ nhắn tin SMS qua số 8383

1.1. Nhắn tin để theo dõi thông tin kết quả giải quyết cấp hộ chiếu phổ thông tại phòng QLXNC

Các thức: Soạn XNC (dấu cách) Mã số truy cập Gửi đến 8383 (Mã số truy cập được in trên Giấy biên nhận).

Ví dụ: Quý khách có Mã số truy cập là: 13557009 – Soạn tin nhắn: XNC 13557009 gửi đến 8383

Chú ý:

- Dịch vụ tra cứu thông tin, kết quả được cung cấp sau 12 giờ, kể từ khi hồ sơ của quý khách được tiếp nhận và đã đóng lệ phí, quý khách có thể truy cập trong bất cứ thời điểm nào qua các dịch vụ nêu trên để biết thông tin về tình trạng hồ sơ, kết quả cấp hộ chiếu.

- Dịch vụ tra cứu thông tin, kết quả sẽ kết thúc sau 24 giờ kể từ thời điểm quý khách đã được nhận kết quả.

 1.2. Nhắn tin để biết được Thông báo số lượng người đang đợi nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng QLXNC

- XNC (dấu cách) STTXC gửi đến số 8383 hệ thống sẽ thông báo số người đang đợi nộp hồ sơ xin cấp đổi hộ chiếu tính đến thời điểm hiện tại là XXX người, số lượng khách đợi là (nhiều, trung bình hay ít) và thời gian giải quyết là khoảng bao lâu..

- XNC (dấu cách) STTNC gửi đến số 8383 hệ thống sẽ thông báo số người đang đợi nộp hồ sơ xin thị thực/ thẻ tạm trú tính đến thời điểm hiện tại là XXX người, số lượng khách đợi là (nhiều, trung bình hay ít) và thời gian giải quyết là khoảng bao lâu...

- XNC (dấu cách) STTKQ gửi đến số 8383 hệ thống sẽ thông báo số người đang đợi lấy kết quả hộ chiếu tính đến thời điểm hiện tại là XXX người, số lượng khách đợi là (nhiều, trung bình hay ít) và thời gian giải quyết là khoảng bao lâu..

Ví dụ:

Để biết số người đang đợi nộp hồ sơ xin cấp/đổi hộ chiếu, nhắn tin theo cú pháp : XNC  STTXC  và gửi đến 8383

Hệ thống sẽ thông báo : Số người đang đợi nộp hồ sơ xin cấp/đổi hộ chiếu tính đến 08h30 ngày 18/08/2009 là 116 người, số lượng khách đợi nhiều và sẽ giải quyết trong khoảng 60 phút tới.

Thông tin sẽ được cập nhật mỗi 3 phút/lần.

II. Đối với dịch vụ hộp thư thoại 80111828

- Gọi đến số 80111828 và thực hiện theo hướng dẫn.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế