Thứ 208032021

Tuyên truyền pháp luật

DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ, “SẮP XẾP, BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG” THEO HƯỚNG THỐNG NHẤT, KIỆN TOÀN, TINH GỌN, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Thứ năm, 05 Tháng 11 2020
DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ,  “SẮP XẾP, BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG” THEO HƯỚNG THỐNG NHẤT, KIỆN TOÀN, TINH GỌN, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Bộ Công an đã hoàn thành dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, đã trình và thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Dự  án Luật được Quốc hội thông qua sẽ tạo khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, tương xứng để tiếp tục sử dụng các ...

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY TRONG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY TRONG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Trong những năm qua, số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp, hình thức sử dụng phong phú, đa dạng từ hút, hít, tiêm chích sang uống, ngậm (ma túy tổng hợp, thuốc hướng thần)... Tình hình sử dụng trái phép...

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ