Thứ 202082021

Tập huấn tuyên truyền bầu cử cho đội ngũ phóng viên

Sáng 29/3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, mục đích tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc hội nghị.

Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TS. Nguyễn Hải Long truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, dịp này các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề bầu cử để tung tin xuyên tạc, sai lệch. Do đó, bên cạnh tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, các phóng viên báo chí cần kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, những luận điệu sai lệch, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử...

Các học viên lớp tập huấn đã được nghe TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử hướng dẫn các quy định về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời nghe TS. Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

A.Quỳnh, Công an nhân dân, 29/3/2021