Thứ 202082021

Hướng dẫn trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy được ban hành (thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) trong đó có nhiều nội dung được điều chỉnh, bổ sung về trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở.

Untitled d89ff

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác PCCC và CNCH

Để kịp thời hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 5 Luật phòng cháy chữa cháy, nhất là công tác tự kiểm tra bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Căn cứ bộ tài liệuhướng dẫn của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở.

Căn cứ tài liệu nêu trên, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở nghiên cứu, xây dựng hồ sơ phù hợp với từng loại hình cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền, tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình kết quả về cơ quan Công an trực tiếp quản lý theo quy định.

Ngọc Phách

 

Tải file đính kèm :

 

Tập tin đính kèm:
Download this file (2021.02.03.218.C07.P3 Phuluc 1.doc)Phụ lục 1[ ]162 kB
Download this file (2021.02.03.218.C07.P3 Phuluc 2.doc)Phụ lục 2[ ]184 kB