Thứ 204072022

CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ”

Ngày 10/3/2022, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tọa đàm “Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Tham dự buổi Tọa đàm, có Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Lãnh đạo các Ban, Ngành cấp tỉnh; Lãng đạo cấp ủy, Chính quyền các huyện, thị xã, thành phố Huế. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày những vấn đề cơ bản của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã phát biểu chỉ đạo và có nhiều ý kiến tham gia của Lãnh đạo các Ban, Ngành, Cấp ủy, Chính quyền các huyện. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu đều thống nhất cao và đồng tình với sự cần thiết của việc xây dựng 2 dự án luật; xác định rõ việc xây dựng 2 dự án Luật nêu trên nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý để đảm bảo thực thi tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh an ninh, trật tự trong tình hình mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đất nước.

3 4aac8

Công an các đơn vị, địa phương có nhiều phát biểu tham luận, trong đó đưa ra các số liệu, tình hình thực tiễn ở cơ sở nhằm phân tích, chứng minh về sự cần thiết ban hành của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;xác định việc xây dựng các dự án luật nói trên là có cơ sở lý luận và thực tiễn; những nội dung cơ bản của từng dự án luật là phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Các ý kiến đã phân tích rất kỹ về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, tai nạn giao thông đường bộ thời gian gần đây mặc dù được kiềm chế nhưng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng trong khi hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ. Lực lượng Công an nói chung, Cảnh sát giao thông nói riêng là lực lượng nòng cốt, đã tích cực, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân. Do thực tiễn đã có nhiều vận động, thay đổi, đòi hỏi khách quan phải hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

Các ý kiến cũng tập trung phân tích về tình hình, hoạt động, chế độ chính sách của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn cấp xã có nhiều lực lượng quần chúng do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, quản lý, duy trì hoạt động cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đó là lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Công an xã bán chuyên trách. Mặc dù các lực lượng này cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự nhưng chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, chế độ chính sách cũng khác nhau, từ đó dẫn đến không đồng bộ, thống nhất, mâu thuẫn, chồng lấn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng. Bên cạnh đó, về thực trạng tuyển chọn, thành lập, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng có những vướng mắc, bất cập. Vì vậy, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cần thiết để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, tương xứng để tiếp tục tập hợp, huy động, sử dụng các lực lượng quần chúng tham gia hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

1 1 8d496

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Công an tỉnh cám ơn sự quan tâm và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến tham gia của đại biểu và Công an các đơn vị, địa phương. Công an tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến tham gia báo cáo Bộ Công an - đơn vị chủ trì soạn thảo các dự án Luật, để nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung nhằm hoàn thiện các dự án Luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến, củng cố vững chắc căn cứ khoa học, lý luận và cơ sở thực tiễn góp phần hoàn thiện các dự án Luật nêu trên; phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, cung cấp thông tin đến các ban ngành, đoàn thể và nhân dân nắm được sự cần thiết, nội dung các dự án luật tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Công an tỉnh