Thứ 204072022

Tổng kết, đánh giá hoạt động của cụm doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC&CNCH cụm công nghiệp An Hoà

13 cde07

Thành viên trong Cụm doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC&CNCH Cụm Công nghiệp An Hoà tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 11/3/2022 tại Công ty CP Đầu tư dệt may Thiên An Phát, địa chỉ: Cụm Công nghiệp An Hoà, thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động của Cụm Doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC và CNCH Cụm Công nghiệp An Hoà. Tham dự hội nghị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ, Ban quản lý Cụm Công nghiệp – UBND thành phố Huế và lãnh đạo 17 doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm Công nghiệp An Hoà.

Mô hình Cụm doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC và CNCH được xây dựng đầu tiên vào tháng 4/2018 tại Khu Công nghiệp Phú Bài. Sau thời gian hoạt động đem lại nhiều kết quả tích cực, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh đã hướng dẫn, nhân rộng ra nhiều địa bàn trên toàn tỉnh. Trong đó vào tháng 9/2020 dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Ban quản lý Cụm Công nghiệp – UBND thành phố Huế tại Cụm Công nghiệp An hoà đã thành lập mô hình Cụm Doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC và CNCH Cụm Công nghiệp An Hoà. Đến thời điểm hiện tại mô hình Cụm Doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC&CNCH tại Cụm Công nghiệp An Hoà đã có 17/30 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Cụm tham gia, ngay từ khi thành lập Cụm, các thành viên thành lập dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và Ban quản lý Cụm đã ban hành Quy chế hoạt động của Cụm gồm có 05 chương, 15 điều đã được tất cả các doanh nghiệp thành viên thực hiện nghiêm túc.

14 d91f8

Sau gần 02 năm hoạt động của mô hình Cụm doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thể hiện được vai trò, hiệu quả trên nhiều mặt, phát huy được tính xã hội hoá công tác PCCC&CNCH phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Cụ thể, cụm trưởng và các thành viên trong cụm đã tổ chức phối hợp trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, tổ chức khắc phục các hướng dẫn, kiến nghị đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nêu ra qua các lần kiểm tra an toàn PCCC&CNCH; phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác tự kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, phát hiện kịp thời các sơ hở, thiếu sót về PCCC để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng vi phạm quy định của pháp luật về PCCC&CNCH tại các doanh nghiệp trong cụm và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức trên 10 buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng; các đơn vị thành viên trong các cụm chủ động phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền công tác PCCC&CNCH cho toàn thể CBCNV và tham gia các hoạt động khác trong phong trào toàn dân PCCC. Cụm đã thống nhất, xây dựng phương án hỗ trợ của cụm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại đơn vị trong cụm theo phương châm 4 tại chỗ. Theo đó, khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn tại các đơn vị thành viên trong Cụm Công nghiệp An Hoà, các đơn vị nhanh chóng cử lực lượng, phương tiện PCCC của đơn vị mình khẩn trương, kịp thời phối hợp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương án huy động đã được thống nhất…Hướng dẫn kiểm tra, bảo quản phương tiện PCCC.

14 2be19

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra những phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) để hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động của các cụm doanh nghiệp theo hướng xã hội hóa công tác PCCC&CNCH. Đồng thời tăng cường việc phối hợp giữa các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC đến tận các phân xưởng, ca kíp và người lao động và phù hợp với từng loại hình cơ sở, gắn với việc đa dạng hóa hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở đúng định kỳ theo quy định. Tăng cường tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, trong đó thể hiện được vai trò của các thành viên trong cụm. Xây dựng phương án chữa cháy tổng thể toàn Cụm Công nghiệp An Hoà và tiến hành tổ chức thực tập quy mô lớn của toàn Cụm Công nghiệp.

Từ khi có mô hình “Cụm Doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC&CNCH”, các đơn vị đã có sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ trong công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng như sẵn sàng phối hợp chữa cháy. Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cũng cố và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh./.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH