Thứ 410082022

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế niêm yết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR

Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ “tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính” đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, Chương trình công tác công an và Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của Công an tỉnh, nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Công an tỉnh, góp phần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh, từng bước thay đổi thói quen của người dân theo hướng tìm hiểu thủ tục hành chính được công khai trên Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh và sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều hơn. Ngày 07/3/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1058/KH-CAT-PV01 triển khai quét mã QR về công khai thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đến nay, đã xây dựng xong hệ thống các mã QR niêm yết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, triển khai niêm yết ở tất cả các Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Niêm yết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR gồm: Bảng niêm yết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh; Bảng niêm yết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các huyện thị xã, thành phố Huế; Bảng niêm yết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã.Từng bảng là tập hợp nhiều mã QR ở các lĩnh vực khác nhau như: cấp, quản lý căn cước công dân; quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành, nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đăng ký, quản lý giao thông đường bộ; đăng ký, quản lý cư trú... Mỗi mã QR gồm danh sách các thủ tục của từng lĩnh vực, đường link dẫn đến nội dung yêu cầu, điều kiện thực hiện và thành phần hồ sơ, các loại giấy tờ mà người dân, doanh nghiệp cần chuẩn bị để giải quyết thủ tục hành chính tương ứng với từng thủ tục hành chính cần thực hiện.

TTHC c4e2a

Với việc niêm yết thủ tục hành chính mới này, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet thực hiện quét mã QR là dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tiết kiệm chi phí cũng như thời gian. 

Ngoài ra, mỗi bảng còn có một mã QR thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký, quản lý con dấu; cấp, quản lý căn cước công dân; quản lý ngành, nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện. Hiện nay, Công an tỉnh đang triển khai 70 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 ở cấp tỉnh và cấp huyện triển khai thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, qua đó nhằm mục tiêu thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh.

                                                                                                                     P.T.M