Thứ 204072022

Mọi công dân cần nhanh chóng làm căn cước công dân

anh 11e93

* Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú. Từ 01 tháng 01 năm 2023, Cơ quan Công an tổ chức việc đăng ký, quản lý cư trú trên toàn quốc, cập nhật thông tin về cư trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

* Năm 2022, Chính phủ ban hành Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm của chuyển đổi số; Người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trong năm 2022, sẽ tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm... Cung cấp định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích số do Chính phủ, bộ, ngành xác thực và đảm bảo. Triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử.,.), tài chính, viễn thông, điện, nước. Thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế, cơ sở dữ liệu số sức khỏe điện tử, cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp...

          * Từ ngày 25/02/2022, Bộ Công an đã tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân khi làm thủ tục cấp CCCD. Khi Cấp thẻ Căn cước công dân, công dân đồng thời có thể đề nghị cấp định danh điện tử, tài khoản ngân hàng, hỗ trợ trả tiền qua hệ thống cho các đối tượng chính sách, vay vốn ưu đãi (Công dân là các đối tượng chính sách (người nghèo và cận nghèo, người có công và người được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 11); Cấp tài khoản ĐDĐT cho công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản ngân hàng khi công dân làm thủ tục đăng ký phương tiện hoặc làm hộ chiếu hoặc làm thủ tục tại Bộ phận một cửa các cấp thực hiện các thủ tục hành chính…

=> Những tiện ích khi người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử:

- Khi công dân thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) sẽ tự động điền thông tin vào các biểu mẫu đăng kí mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần.

- Công dân có thể thay thế CCCD vật lí và các loại giấy tờ mà công dân đăng kí tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, như: giấy phép lái xe, đăng kí xe, thẻ bảo hiểm y tế… Khi tham gia các giao dịch, công dân có thể xuất trình CCCD để cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, đối chiếu thông tin về nơi cư trú của công dân đã cung cấp với thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không bắt buộc công dân phải xuất trình giấy tờ xác nhận về cư trú.

- Công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…)

- Bảo mật thông tin công dân, đảm bảo giao dịch điện tử của công dân thuận lợi và an toàn.

=> Công dân cần làm gì để được cấp định danh điện tử: Công dân thông báo với cơ quan Công an cấp tỉnh và cấp huyện về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử; Cung cấp các thông tin: số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. Công dân có nhu cầu đăng kí tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…, thì xuất trình thêm các loại giấy tờ gốc nêu trên để đối chiếu. Công dân thực hiện hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD gắn chíp điện tử theo trình tự cấp CCCD.

=> Công dân cần làm gì từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (thời điểm Sổ hộ khẩu hết hiệu lực): công dân chưa cung cấp thông tin, hoặc thông tin cá nhân có thay đổi, khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan công an để thu nhập, cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư; Khi nhận được thông báo từ cơ quan Công an, người dân nên nhanh chóng cung cấp, cập nhật thông tin của mình khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chip, cần đến cơ quan công an làm thủ tục cấp CCCD càng sớm càng tốt cùng với đề nghị cấp định danh điện tử.