Thứ 405052021

Công bố Bộ tiêu chí đánh giá "Xanh-Sạch-Sáng" cấp xã/ thôn, tổ dân phố/hộ gia đình và trụ sở cơ quan

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng môi trường sống người dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá "Xanh-Sạch-Sáng" cấp xã/ thôn, tổ dân phố/hộ gia đình và trụ sở cơ quan. Bộ tiêu chí này được công bố vào sáng ngày 2/6 nhân Lễ phát động hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới 5/6".

Mục đích của Bộ tiêu chí là để đo lường kết quả thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường và chất lượng môi trường sống tại các địa phương; So sánh kết quả bảo vệ môi trường giữa các địa phương, xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng địa phương để tìm ra các mô hình, ý tưởng hay; Khuyến khích nỗ lực của các địa phương, tạo động lực để phấn đấu, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống và môi trường tại địa phương. Kết quả đánh giá của Bộ tiêu chí được bổ sung vào cơ cấu chấm điểm, công nhận các danh hiệu văn hóa cho cấp xã, khu vực dân cư và hộ gia đình hàng năm.

Tổng quan Bộ tiêu chí đánh giá "Xanh-Sạch-Sáng" cấp xã/ thôn, tổ dân phố/hộ gia đình và trụ sở cơ quan:

20190602thukhen12 b108e

Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

www.thuathienhue.gov.vn

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ