Thứ 410082022

Khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Trụ sở được xây dựng trên diện tích hơn 25.000 m2, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phong Điền trong thời gian đến, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, sáng 12/1, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc của Công an huyện Phong Điền tại vị trí Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

 Khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế -0Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Phong Điền.

​Trụ sở được xây dựng trên diện tích hơn 25.000 m2, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phong Điền trong thời gian đến. Qua đó góp phần tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước củng cố, xây dựng và phát triển lực lượng Công an huyện chính quy hiện đại.

Anh Khoa, Công an nhân dân, 12/01/2022