Chủ nhật29052022

Thủ tục hành chính

Chính sách chất lượng

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:

Công khai, minh bạch, đúng luật, thuận lợi, thân thiện, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả

Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cam kết:

1. Công khai, minh bạch quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng.

2. Đảm bảo các thủ tục hành chính