thứ 726092020

8. Thu hồi chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an huyện Quảng Điền

Thủ tụcĐăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an huyện Quảng Điền
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại Công an huyện Quảng Điền, số 82 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe. Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Công an huyện Quảng Điền. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).

+ Giấy tờ của chủ xe.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC Các loại xe đã đăng ký tại Công an huyện Quảng Điền (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).
Cơ quan thực hiện TTHC Công an huyện Quảng Điền.
Kết quả thực hiện TTHC Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
Lệ phí (nếu có) Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định đăng ký xe).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008);

- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký xe;

- Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ