thứ 726092020

5. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Huế

Thủ tụcĐiều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Huế
Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2-Nộp hồ sơ.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an thành phố Huế.

+ Địa chỉ: 56 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Số điện thoại: 0234. 3823689.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại; thiếu thủ tục thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi rõ nội dung cần bổ sung và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Bước 3- Nhận kết quả:

Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an thành phố Huế.

- Trường hợp được giải quyết điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu: Hướng dẫn nộp lệ phí và nhận Sổ hộ khẩu; đề nghị công dân kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong Sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

- Trường hợp không giải quyết điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu: Nhận lại hồ sơ đã nộp; đề nghị công dân kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu và ký(ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an thành phố Huế.
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Sổ hộ khẩu.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02).

- Tùy từng trường hợp điều chỉnh thay đổi mà xuất trình các giấy tờ khác theo quy định như: Ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ; Giấy khai sinh hoặc Quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; Quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Huế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Huế.   
Cơ quan thực hiện Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế.
Kết quả thực hiện Sổ hộ khẩu (đã điều chỉnh).
Lệ phí, phí

- Mức thu 8.000đ.  

- Miễn, không thu lệ phí đăng ký cư trú:

+ Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; công dân thường trú tại các xã biên giới;    người thuộc hộ nghèo; đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

+ Đăng ký cư trú cho công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

+ Điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu khi nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, đổi tên đường phố, số nhà.

+ Điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu khi có sai sót về thông tin do lỗi của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013).

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

- Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ