thứ 726092020

6. Xóa đăng ký thường trú tại Công an thành phố Huế

Thủ tụcXóa đăng ký thường trú tại Công an thành phố Huế
Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2-Nộp hồ sơ.

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an thành phố Huế.

+ Địa chỉ: 56 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Số điện thoại: 0234. 3823689.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại; thiếu thủ tục thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi rõ nội dung cần bổ sung và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Bước 3-Nhận kết quả:

Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an thành phố Huế.

- Trường hợp được giải quyết xóa đăng ký thường trú: Nhận Sổ hộ khẩu; đề nghị công dân kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong Sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

- Trường hợp không giải quyết xóa đăng ký thường trú: Nhận lại hồ sơ đã nộp; đề nghị công dân kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết xóa đăng ký cư trú và ký (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an thành phố Huế.
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Sổ hộ khẩu.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02).

- Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú: Chết, bị Toà án tuyên bố mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; ra nước ngoài để định cư; đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Huế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Huế.   
Cơ quan thực hiện Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế.
Kết quả thực hiện Sổ hộ khẩu (đã xóa tên).
Lệ phí, phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013);

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ