Thứ 212042021

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân theo điều kiện 1 Viết bởi Super User 405
2. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân theo điều kiện 2 Viết bởi Super User 823
3. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an theo điều kiện 3 Viết bởi Super User 956
4. Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Viết bởi Super User 364
5. Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Super User 528
6. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Super User 445
7. Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Super User 456
8. Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Super User 446
9. Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Super User 472
10. Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Super User 430
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ