Thứ 214102019

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 140
2. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 70
3. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 106
4. Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 61
5. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 61
6. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 66
7. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 223
8. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 71
9. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 126
10. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 64
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ