Thứ 224022020

90nam-dcsvn ad50c

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 251
2. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 117
3. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 174
4. Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 99
5. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 97
6. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 97
7. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 361
8. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 123
9. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 208
10. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 99
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ