thứ 726092020

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 455
2. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 271
3. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 346
4. Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 214
5. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 220
6. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 282
7. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 650
8. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 282
9. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 390
10. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Viết bởi Pháp chế 214
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ