Thứ 329112022

6. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2- Nộp hồ sơ.

- Trực tiếp tại Phòng số 14 - Trung tâm tiếp công dân của Công an tỉnh.

+ Địa chỉ: 50 Trần Cao Vân, phường Phú Hội, thành phố Huế.

+ Số điện thoại: 054.3897770.

- Cán bộ kiểm tra hồ sơ và thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, thu lệ phí, in và giao Giấy biên nhận hồ sơ cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3 – Nhận kết quả

Nhận gia hạn Chứng nhận tạm trú tại Phòng số 13 - Trung tâm tiếp công dân của Công an tỉnh hoặc qua đường Bưu điện đối với các trường hợp đã thực hiện dịch vụ này.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết). 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm tiếp công dân của Công an tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đề nghị cấp Thị thực, Gia hạn tạm trú có dán ảnh 4x6cm (mẫu NA5);

- Hộ chiếu;

- Bản sao có công chứng hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) một trong các loại giấy tờ chứng minh mục đích gia hạn tạm trú như: Giấy phép lao động, Giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn… (nếu giấy tờ do phía nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra Tiếng Việt).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Kết quả thực hiện

Gia hạn Chứng nhận tạm trú.

Lệ phí, phí

- Gia hạn tạm trú: 10 USD;

- Chuyển ngang thời hạn tạm trú còn giá trị trên Hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới: 5 USD;

- Chuyển ngang thời hạn tạm trú còn giá trị từ thị thực rời cũ sang thị thực rời mới: 5 USD.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp thị thực và gia hạn tạm trú (mẫu NA5).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh này trực tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam, tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp Thị thực, cấp Thẻ tạm trú, cấp Giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.