Thứ 523092021

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2015

Thực hiện Quyết định số 2029/QĐ-TTg ngày 10-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 143/UBND-KNNC ngày 18-11-2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3021/KH-CAT-PX13 ngày 27/11/2014 về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

 1. Về Đối tượng tuyển chọn, thời gian phục vụ:

- Đối tượng tuyển chọn: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có độ tuổi từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú, có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Trong tình hình hiện nay, chỉ tuyển Nam công dân, ưu tiên tuyển chọn người từ độ tuổi thấp đến độ tuổi cao.

- Thời gian phục vụ có thời hạn của công dân trong CAND là 3 năm (36 tháng).

2. Về tiêu chuẩn tuyển chọn:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Có lý lịch rõ ràng đảm bảo tiêu chuẩn do Bộ Công an quy định, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện.

- Về thể lực: chiều cao từ 1,62 m, cân nặng 47 kg trở lên; Các tiêu chuẩn khác thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND.

3. Về chỉ tiêu tuyển chọn và chỉ tiêu gọi khám tuyển:

Năm 2015 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh TT.Huế giao cho Công an tỉnh TT.Huế tuyển chọn 130 chỉ tiêu công dân vào phục vụ có thời hạn trong CAND (đợt 1: 70; đợt 2: 60). Căn cứ chỉ tiêu được giao, Công an tỉnh đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh và Hội đồng NVQS tỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố như sau:

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển

Tổng số

Đợt 1

Đợt 2

1

Thành Phố Huế

27

27

 

2

TX Hương Thủy

17

17

 

3

TX Hương Trà

16

16

 

4

Huyện Phong Điền

10

10

 

5

Huyện Phú Vang

20

 

20

6

Huyện Phú Lộc

15

 

15

7

Huyện Quảng Điền

12

 

12

8

Huyện Nam Đông

5

 

5

9

Huyện ALưới

8

 

8

Tổng số

130

70

60

4. Về thời gian khám tuyển:

TT

Đơn vị

Thời gian khám

Ngày khám đợt 1

Ngày khám

 đợt 2

Địa điểm khám

1

CA Tp.Huế

7 giờ 30

15-12-2014

 

Bệnh xá CA tỉnh

2

CA TX Hương Thuỷ

8 giờ

16-12-2014

 

CA TX Hương Thuỷ

3

CA H.Phong Điền

8 giờ 30

17-12-2014

 

CA H.Phong Điền

4

CA TX.Hương Trà

13 giờ 30

17-12-2014

 

CA TX.Hương Trà

5

CA H.Quảng Điền

8 giờ

 

12-5-2015

CA H.Quảng Điền

6

CA H.Phú Vang

8 giờ

 

13-5-2015

CA H.Phú Vang

7

CA H.Nam Đông

8 giờ

 

14-5-2015

CA H.Nam Đông

8

CA H.Phú Lộc

13 giờ 30

 

14-5-2015

CA H.Phú Lộc

9

CA H.A Lưới

9 giờ

 

15-5-2015

CA H.A Lưới

5. Về Thời gian giao nhận quân:

- Đợt 1 từ ngày 06-3-2015 đến hết ngày 10-3-2015

- Đợt 2 từ ngày 06-9-2015 đến hết ngày 10-9-2015

 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau)

 6. Hồ sơ xét tuyển chọn:

- Đơn tình nguyện vào phục vụ có thời hạn trong CAND.

- Lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X13)-2014 nhận tại PX13).

- Thẩm tra lý lịch (mẫu 1b-BCA(X13)-2014 nhận tại PX13).

- Phiếu khám sức khoẻ.

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận Đoàn viên hoặc Đảng viên (bản sao công chứng).

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản sao công chứng).

- Bản sao công chứng bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề...(nếu có).

- Bản sao học bạ THPT.

- Bản sao có công chứng: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, giấy CMND, giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Đối với thanh niên được quyết định tuyển chọn vào phục vụ trong CAND, ngoài các giấy tờ đã được quy định nêu trên, phải bổ sung thêm:

- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt Đảng (nếu là Đảng viên).

- Quyết định tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND của Giám đốc Công an tỉnh.

Nguyễn Hiếu Mai