Thứ 204072022

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia

Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm: Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ. Tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ.

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia -0Bộ trưởng Tô Lâm cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký Quy chế phối hợp giữa 2 Bộ.Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia -1

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì buổi lễ. Cùng dự về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia -0Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì An ninh Tổ quốc" tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia -1Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì An ninh Tổ quốc" tặng các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và một số nội dung chính của Quy chế phối hợp nêu rõ: Quy chế phối hợp bao gồm 3 Chương, 10 Điều quy định về nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm: Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ. Tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia -0Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia -0Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" tặng các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Đảng và Nhà nước; các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo mật thông tin; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 Bộ; đảm bảo tính chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất và hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa 2 Bộ.

Quy chế cũng quy định hơn 30 nội dung công việc cụ thể: Liên quan đến trách nhiệm của 2 Bộ trong công tác phối hợp. Căn cứ các nội dung đã quy định tại Quy chế phối hợp này và chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thuộc 2 Bộ có trách nhiệm chủ động lên phương án phối hợp cụ thể chi tiết với các đơn vị liên quan của 2 Bộ.

Tại Quy chế này, 2 Bộ thống nhất giao Văn phòng của 2 Bộ là cơ quan thường trực, điều phối hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện quy chế phối hợp này. Định kỳ hàng năm, 2 Bộ sẽ luân phiên tổ chức đánh giá kết quả phối hợp thực hiện và thống nhất kế hoạch cụ thể trong năm tiếp theo. Sau 5 năm sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế này.

Tại Lễ ký Quy chế, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng các cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, có các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông: đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn Phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí; Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin; Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông,  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng trân trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” tặng các cá nhân thuộc Bộ Công an; trong đó, có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an:  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số các đơn vị thuộc Bộ Công an gồm các đồng chí: Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an;  Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trung tướng Nguyễn Mạnh Trung, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng  Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu…

Minh Hiền, Công an nhân dân, 24/11/2021