Thứ 318022020

90nam-dcsvn ad50c

Góp ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

TB a58f3 8dc1b

Thực hiện Công văn số 9631/UBND-NC ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân tỉnh đồng ý đề xuất của Công an tỉnh về xây dựng "Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề dầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".

Để thuận tiện cho việc tham gia góp ý của các Sở, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải Dự thảo "Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" tại 02 file đính kèm dưới đây.

Kính đề nghị các Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện ./.

 

Tập tin đính kèm:
Download this file (Quy chế.doc)Quy chế.doc[ ]110 kB
Download this file (Quyết định ban hành.doc)Quyết định ban hành.doc[ ]37 kB
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ