Thứ 506052021

Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

TB a58f3 2fed5

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Loại tài sản: Vật liệu thép thu hồi sau tháo dỡ.

2. Khối lượng: 33.273,30 kilogam.

3. Giá khởi điểm: 228.291.932 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 05 ngày kể từ ngày ra thông báo lần 2, nộp hồ sơ tại phòng Hậu cần - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện, trong giờ hành chính), đại chỉ 27 Trần Cao Vân - TP Huế. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký.

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ