Thứ 506052021

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 54-NQ/TW

       Ngày 06/02, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
       Theo đó, tỉnh TT- Huế sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển, nhất là tư duy về phát triển bền vững, tư duy về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, tư duy về phát huy tối đa và hiệu quả các lợi thế, tiềm năng. Xây dựng Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế.

1 39b86
       Đặc biệt, nghị quyết nêu rõ, xây dựng tỉnh TT Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ươngtrên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

2 913ba
       Trên cơ sở đó, Đảng ủy, BGĐ Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc, công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường chính trị – xã hội ổn định, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tùng Ngân – Minh Thắng

 

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ