Thứ 317052022

Hướng dẫn công tác phát triển đảng viên đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Ngày 23/9/2014, Đảng uỷ Công an Trung ương có Hướng dẫn số 40-HD/ĐUCA hướng dẫn một số vấn đề về công tác phát triển đảng viên đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Ngày 03/10/2014, Đảng uỷ Công an tỉnh đã sao gửi các tổ chức đảng có liên quan, Đảng uỷ Công an các huyện, thị xã, thành phố để quán triệt, thực hiện thống nhất. Theo hướng dẫn, khi xem xét kết nạp đảng viên đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, ngoài những tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như: là đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng ít nhất một năm trở lên, đã được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng, là đối tượng trong kế hoạch phát triển đảng của chi bộ, đảng bộ; thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua của đơn vị và tổ chức đoàn thể quần chúng; được quần chúng tín nhiệm; gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh Công an nhân dân và các quy định của cơ quan, đơn vị nơi đóng quân và nơi cư trú; chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công và điều động của tổ chức; đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực; có ý thức xây đựng đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng; xếp loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trở lên.

Chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là cảm tình Đảng có thành tích đặt biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, phòng chống thiên tai,... được tặng bằng khen, giấy khen của lãnh đạo Công an, uỷ ban nhân dân, các tổ chức đoàn, hội từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên; năm liền kề trước đó xếp loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì trong năm đó được xem xét kếp nạp vào Đảng; cảm tình Đảng được Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen trở lên, năm liền kề trước đó xếp loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì có thể xem xét kết nạp ngay vào Đảng.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 144-HD/TCIII(X16) ngày 17/4/2008 của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân "Một số vấn đề về công tác phát triển đảng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân".

Hồng Nhung