thứ 726092020

Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Công an Thừa Thiên Huế gần dân, hiểu dân, vì dân”

Ngày 16 và 17 tháng 5, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức Hội thi "Công an Thừa Thiên Huế gần dân, hiểu dân, vì dân".

gandan-hieudan 4b7c3

Tham gia Hội thi gồm 25 đội, đến từ các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Các đội trải qua 3 phần thi: Tìm hiểu kiến thức, đề xuất giải pháp và kỹ năng dân vận, với các nội dung: Nâng cao nhận thức cho Đảng viên, về công tác dân vận thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành; giải pháp để triển khai thực hiện tốt nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội thi là dịp để cán bộ chiến sỹ rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác dân vận, trong giao tiếp, ứng xử các tình huống trong quá trình tiếp xúc với Nhân dân.

                                                          Ngọc Hân- Minh Thắng

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ