Thứ 204072022

Lễ công bố Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 06/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tham dự hội nghị có đồng chí có đồng chí Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch tỉnh; đ/c Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, phòng An ninh Kinh tế và An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh TT Huế cùng đại diện các NXB, công ty in và các đơn vị phát hành trên địa bàn tỉnh.

01-qh-xb 0b33f

Đồng chí Nguyễn Dung – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Sỹ Minh đã công bố Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Quy hoạch, lĩnh vực xuất bản duy trì nhịp độ  tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, xuất bản từ 230 - 300/năm, tăng từ 10 - 20%/năm. Đến năm 2030 Tăng số lượng đầu sách lên 350 - 400/năm, trong đó 20% là sách xuất bản điện tử. Lĩnh vực in đến năm 2020, 50 - 60% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; Phấn đấu đến năm 2030: 70 - 80% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; không còn cơ sở in đặt trong khu dân cư. Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm phấn đấu đến năm 2020 có 01 trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại tại trung tâm tỉnh; ở mỗi huyện, thị xã: có ít nhất 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm; mỗi xã, phường có ít nhất 01 điểm cung cấp xuất bản phẩm; đến năm 2030 duy trì và phát triển hệ thống phát hành xuất bản phẩm phân bố đều khắp, theo hướng ưu tiên đầu tư trọng điểm, từ thành phố đến nông thôn. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào phát hành. Phấn đấu xuất khẩu xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu, nhiều giải pháp được đặt ra: Chú trọng đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất hạ tầng tại vị trí hiện có, phù hợp với điều kiện và chiến lược phát triển của đơn vị, của cơ quan chủ quản; Quy hoạch các công ty, xí nghiệp in về hoạt động thành từng tổ hợp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Xây dựng trung tâm phát hành tại thành phố Huế, cùng hệ thống cửa hàng phân phối nhỏ lẻ ở khắp nơi trên địa bàn các huyện, thị xã; Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan xuất bản. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ để phát triển nguồn nhân lực; khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào hoạt động xuất bản, in và phát hành….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cùng các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chủ động và phối hợp triển khai một cách đồng bộ các nhiệm vụ, mục tiêu mà Quy hoạch đã đề ra. Đặc biệt, cần tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để phát triển ngành xuất bản – in – phát hành tỉnh nhà.

Tống Hải Anh